STLY

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry on perustettu vuonna 1946. STLY on aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista työterveyshuoltoa sen kaikilla toimialoilla yhteistyössä muitten alan koti- ja ulkomaisten toimijoiden kanssa sekä tukea työterveyshuoltoon liittyvää tutkimustyötä.

Yhdistys edistää jäsentensä ammatillista kehitystä, eettisiä toimintaperiaatteita sekä tukee jäsenistön hyvinvointia ja työkykyä.

STLY:n toimintaan ei kuulu jäsenten edunvalvonta. Edunvalvonnasta vastaa Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen alaosasto Suomen Työterveyslääkärit.