Työterveyslääkäri- lehti

Työterveyslääkäri- lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se toimitetaan joko postitse tai sähköisenä Suomen työterveyslääkäriyhdistyksen jäsenille. Lehdet ovat luettavissa sähköisessä muodossa jäsensivuilla!