Finlands Företagsläkarförening rf                                            

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry (STLY)

 • Förening med cirka 1 650 företagsläkare som medlemmar, grundad år 1946
 • Den högsta beslutanderätten utövas av medlemmarna vid vår- och höstmötet. Höstmötet väljer föreningens styrelse som består av ordförande och 15 medlemmar som representerar lokalföreningarna.
 • Styrelsen ansvarar för den praktiska verksamheten.

Målsättningen är att

 • utveckla företagshälsovården inom alla näringsgrenar
 • främja medlemmarnas yrkeskunnighet och etiska principer
 • främja medlemmarnas arbetsförmåga och välbefinnande
 • samarbeta med alla instanser som främjar och stöder den finländska företagshälsovården
 • stödja forskning inom företagshälsovård och arbetsmedicin.

Verksamhet

 • facktidskriften Työterveyslääkäri som utkommer med fyra nummer om året
 • webbplats http://www.stly.fi/
 • aktiv yrkesutbildning
 • blanketter, information och annat material för företagshälsovården
 • främjande av läkarnas egen företagshälsovård
 • stipendier för medlemmar
 • semesterlägenhet för medlemmar i Vierumäki
 • föreningens kansli i Finska Läkarföreningen Duodecim
  Kalevagatan 11 A, PB 713
  00101 Helsingfors
  Telefon: +358 9 6188 5211
   

Hur ansöker man om medlemskap?

 • Medlemsansökningsblanketten finns på föreningens webbplats.
 • Medlemsavgiften år 2014 är 65 euro.