Myös työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valintamenettely uudistuu

15.11.2018

31.12.2018 päättyy ilmoittautumismenettely kaikilla aloilla, myös työterveyshuollon erikoisalalla.

 

"Hei tth erikoislääkärikoulutuksen tukijoukot STLY:ssä,

 

Marraskuun alussa 5 lääketieteellistä tiedekuntaa tiedotti päättäneensä, että erikoislääkärikoulutuksen valintamenettely uudistuu VAJT 4.10.2018 esittämän mallin mukaan.

(VAJT = valtakunnallinen alueellisten neuvottelukuntien verkosto, valmisteleva elin, jossa vahva yliopistojen hallinnon sekä erikoissairaanhoidon painotus)

Samalla tiedekunnat tiedottivat, että yleislääketieteen ja työterveyshuollon osalta menettelyä vielä täsmennetään.

 

Työterveyshuollon ja yleislääketieteen edustajat pääsimme kommentoimaan VAJT laatimaa ensimmäistä versiota 3.9.2018. Kommenttiemme pohjalta VAJT teki muutoksia 4.10.2018 malliin.

Tärkein muutos tth el-koulutuksen ja HTTHK-pätevyysvaatimuksien kannalta oli, että erikoistuja saa heti valinnan jälkeen opinto-oikeuden, ”erillinen määräaikainen alakohtainen opinto-oikeus”.

Vielä jäi myös ratkaistavia kysymyksiä. Saimme lisäaikaa 7.11. asti valmistella tth ja yle aloille tarpeelliset täsmennykset, kuitenkin annetuissa rakenteissa ja pisteissä pysyen.

 

Ehdotuksemme käsiteltiin VAJT kokouksessa 12.11. Lopputulemana VAJT linjasi, että se ei suosittele tiedekuntia hyväksymään ilmoittautumismenettelyn jatkoa tth tai yle erikoisaloille.

Sen sijaan tth erikoisalalla voimme kehittää ja pilotoida vaihtoehtoisia ja täydentäviä rakenteita valintamenettelyyn, liittyessämme valintamenettelyn pilottialaksi.

Näin on tth professorien sähköpostikeskustelussa päätetty myös toimia.

Mitä seuraavaksi: toimitamme lyhennetyn esityksen tth el-koulutuksen pilotista, tiedekunnissa käsiteltäväksi.

Kuvaamme, että tth:n valintamenettelypilotissa keväällä 2019

 • noudatetaan valintamenettelyn rakenteen ja pisteytyksen yleistä mallia:
  • sähköinen haku helmikuussa 2019
  • alkupisteytys (ad 20p): motivaatiokirje 0 p, ensisijaisuuspisteet 2p, tiedeansiot 8p, työkokemus 10 p
  • alkupisteiden mukaan kutsu haastatteluun (ad 10p)
  • yhteispisteiden (ad 30p) mukaan valinnat, opinto-oikeuksien määrä vahvistuu talvella
  • seuraava hakumahdollisuus syksyllä 2019
 • pilotoimme erilaisia sisältöjä ja sähköisiä menettelyjä haastatteluvaiheessa
 • pilotoimme erilaisia sisältöjä ja käytäntöjä ”erillisen opinto-oikeuden” koejaksolla ja sen arvioinnissa

 

Summaan

31.12.2018 päättyy ilmoittautumismenettely kaikilla aloilla, myös tth erikoisalalla.

Pilottialaksi liittymisen myötä tth el-koulutukseen voi hakea helmikuun 2019 ajan, ja näistä hakijoista valitaan keväällä uudet erikoistujat.

Seuraava mahdollisuus hakea el-koulutukseen on syyskuussa 2019, mille tahansa alalle.

 

Tiedotamme sitä mukaa kuin asiat etenevät.

 

ystävällisin terveisin, Leena Ala-Mursula

Työterveyshuollon professori"

OULUN YLIOPISTO